Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Fideo Gynadledda Siambr Hywel Dda, Caernarfon / Dolgellau / Pwllheli

Cyswllt:    Lowri Haf Evans 01286 679 878
E-bost: lowrihafevans@gwynedd.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Annwen Daniels Aelod Mynychwyd
Gweno Glyn Aelod Mynychwyd
E. Selwyn Griffiths Aelod Mynychwyd
Sian Gwenllian Aelod Ymddiheuriadau
Annwen Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Dilwyn Morgan Aelod Mynychwyd
Michael Sol Owen Aelod Mynychwyd
Lesley Day Aelod Mynychwyd
Thomas G. Ellis Cadeirydd Mynychwyd
Jean Forsyth Aelod Mynychwyd
Anne Lloyd Jones Is-Gadeirydd Mynychwyd
Anwen J. Davies Aelod Mynychwyd
Jason Humphreys Aelod Mynychwyd
Sion W. Jones Aelod Absennol
Lowri Haf Evans Swyddog Mynychwyd