Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Ystafell Glyder Fawr, Council Offices, Penrallt, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1BN

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Brian Jones Aelod Mynychwyd
Charles Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Eric M. Jones Aelod Mynychwyd
Sion W. Jones Aelod Mynychwyd
Ioan Thomas Aelod Mynychwyd
R. Hefin Williams Aelod Mynychwyd
Dyfed Wyn Edwards Aelod Ymddiheuriadau
Trevor Edwards Aelod Ymddiheuriadau
I. Dilwyn Lloyd Cadeirydd Ymddiheuriadau
W. Roy Owen Aelod Ymddiheuriadau
Glyn Thomas Aelod Ymddiheuriadau
Elfed Williams Aelod Ymddiheuriadau
Craig ab Iago Aelod Absennol
Endaf Cooke Aelod Absennol
Christopher Hughes Aelod Absennol
Aeron M. Jones Aelod Absennol
W. Tudor Owen Aelod Absennol