Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Capel Berea - Capel Berea, Ffordd Penrhosgarnedd, Bangor. LL57 2NH

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Dyfrig Jones Aelod Ymddiheuriadau
Elin Walker Jones Aelod Ymddiheuriadau
John Wynn Jones Aelod Mynychwyd
Dafydd Meurig Aelod Ymddiheuriadau
Mair Rowlands Aelod Absennol
Ann Williams Aelod Mynychwyd
John Wyn Williams Aelod Mynychwyd
R. Hefin Williams Aelod Ymddiheuriadau
Jean Forsyth Aelod Mynychwyd
Lesley Day Aelod Ymddiheuriadau
Nigel Pickavance Aelod Absennol
June Marshall Aelod Ymddiheuriadau
Gwen Griffith Aelod Mynychwyd
Gwynfor Edwards Aelod Absennol
Gareth A. Roberts Aelod Mynychwyd
Dylan Fernley Aelod Ymddiheuriadau
Gareth Wyn Griffith Aelod Mynychwyd