Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt:    Sion Owen
01286 679665
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Annwen Daniels Aelod Mynychwyd
Gweno Glyn Aelod Mynychwyd
E. Selwyn Griffiths Aelod Mynychwyd
Annwen Hughes Aelod Mynychwyd
Charles Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Dilwyn Morgan Aelod Mynychwyd
Michael Sol Owen Aelod Ymddiheuriadau
Lesley Day Is-Gadeirydd Mynychwyd
Thomas G. Ellis Cadeirydd Mynychwyd
Jean Forsyth Aelod Mynychwyd
Anne Lloyd Jones Aelod Mynychwyd
Anwen J. Davies Aelod Mynychwyd
Jason Humphreys Aelod Mynychwyd
Sion W. Jones Aelod Ymddiheuriadau
Einir Young Aelod Disgwyliedig