Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt:    Sion Owen
01286 679665
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Annwen Daniels Aelod Mynychwyd
Gweno Glyn Aelod Absennol
E. Selwyn Griffiths Aelod Mynychwyd
Annwen Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Charles Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Dilwyn Morgan Aelod Mynychwyd
Michael Sol Owen Aelod Mynychwyd
Lesley Day Is-Gadeirydd Ymddiheuriadau
Thomas G. Ellis Cadeirydd Mynychwyd
Jean Forsyth Aelod Mynychwyd
Anne Lloyd Jones Aelod Mynychwyd
Jason Humphreys Aelod Ymddiheuriadau
Sion W. Jones Aelod Absennol
Dylan Fernley Aelod Ymddiheuriadau