Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt:    Sion Owen
01286 679665
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Annwen Daniels Aelod Mynychwyd
E. Selwyn Griffiths Aelod Mynychwyd
Annwen Hughes Aelod Mynychwyd
Charles Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Dilwyn Morgan Aelod Mynychwyd
Michael Sol Owen Aelod Mynychwyd
Lesley Day Is-Gadeirydd Mynychwyd
Jean Forsyth Aelod Mynychwyd
Anne Lloyd Jones Aelod Mynychwyd
Jason Humphreys Aelod Mynychwyd
Thomas G. Ellis Cadeirydd Ymddiheuriadau
Dylan Fernley Aelod Ymddiheuriadau
Gweno Glyn Aelod Absennol
Sion W. Jones Aelod Absennol