Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Popdy, Popdy, Canolfan Menter Iaith Bangor, Lon Pobdy, Bangor

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Gareth Wyn Griffith Aelod Mynychwyd
Dylan Fernley Aelod Ymddiheuriadau
Dyfrig Jones Aelod Ymddiheuriadau
Elin Walker Jones Aelod Mynychwyd
John Wynn Jones Aelod Mynychwyd
Dafydd Meurig Aelod Mynychwyd
Mair Rowlands Aelod Mynychwyd
Ann Williams Aelod Mynychwyd
John Wyn Williams Aelod Mynychwyd
R. Hefin Williams Aelod Mynychwyd
Jean Forsyth Aelod Ymddiheuriadau
Lesley Day Aelod Ymddiheuriadau
Nigel Pickavance Aelod Absennol
June Marshall Aelod Absennol
Gwen Griffith Aelod Ymddiheuriadau
Gwynfor Edwards Aelod Absennol
Gareth A. Roberts Aelod Mynychwyd