Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda - Swyddfeydd y Cyngor

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Annwen Daniels Aelod Mynychwyd
Gweno Glyn Aelod Absennol
E. Selwyn Griffiths Aelod Mynychwyd
Sian Gwenllian Aelod Mynychwyd
Annwen Hughes Aelod Mynychwyd
Charles Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Dilwyn Morgan Aelod Mynychwyd
Michael Sol Owen Aelod Mynychwyd
Lesley Day Aelod Mynychwyd
Thomas G. Ellis Cadeirydd Mynychwyd
Jean Forsyth Aelod Mynychwyd
Anne Lloyd Jones Is-Gadeirydd Mynychwyd
Anwen J. Davies Aelod Ymddiheuriadau
Jason Humphreys Aelod Mynychwyd
Sion W. Jones Aelod Absennol