Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt:    Bethan Adams
01286 679020
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Annwen Daniels Aelod Mynychwyd
E. Selwyn Griffiths Aelod Mynychwyd
Sian Gwenllian Aelod Mynychwyd
Annwen Hughes Aelod Mynychwyd
Charles Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Dilwyn Morgan Aelod Mynychwyd
Michael Sol Owen Aelod Mynychwyd
Lesley Day Aelod Mynychwyd
Thomas G. Ellis Cadeirydd Mynychwyd
Anne Lloyd Jones Is-Gadeirydd Mynychwyd
Anwen J. Davies Aelod Mynychwyd
Jason Humphreys Aelod Ymddiheuriadau
Jean Forsyth Aelod Absennol
Gweno Glyn Aelod Absennol
Sion W. Jones Aelod Absennol