Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt:    Sion Owen
01286 679665
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Annwen Daniels Aelod Mynychwyd
Dylan Bullard Aelod Ymddiheuriadau
Anwen J. Davies Aelod Mynychwyd
Annwen Hughes Aelod Mynychwyd
John Brynmor Hughes Aelod Mynychwyd
Nia Wyn Jeffreys Aelod Mynychwyd
Anne Lloyd Jones Aelod Mynychwyd
Charles Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Linda Ann Jones Aelod Ymddiheuriadau
Olaf Cai Larsen Aelod Mynychwyd
Dewi Owen Aelod Mynychwyd
Catrin Wager Aelod Mynychwyd
Dewi Wyn Roberts Cadeirydd Mynychwyd
Hefin Underwood Aelod Absennol