Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Y Ganolfan, Porthmadog, Gwynedd. LL49 9LU

Cyswllt:    Bethan Adams
01286 679020
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
E. Selwyn Griffiths Aelod Mynychwyd
Alwyn Gruffydd Aelod Mynychwyd
Nia Wyn Jeffreys Aelod Mynychwyd
Cynghorydd Jason Humphreys Cyfetholedig Mynychwyd
David Eastwood Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Dr John Jones-Morris Cyfetholedig Mynychwyd
Robert Owen Cyfetholedig Mynychwyd
Peter Lunt Williams Cyfetholedig Mynychwyd
Ioan Thomas Aelod Cabinet Mynychwyd
Cynghorydd Rob Triggs Gwestai Yn bresennol