Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor, Swyddfa'r Cyngor, Ffordd y Cob, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5AA

Cyswllt:    Bethan Adams
01286 679020
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Dylan Bullard Aelod Mynychwyd
Peter Read Aelod Mynychwyd
Hefin Underwood Aelod Mynychwyd
Ifor Hughes Cyfetholedig Mynychwyd
Stephen Tudor Cyfetholedig Mynychwyd
David Dewsbury Cyfetholedig Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Wil Partington Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Cynghorydd Mici Plwm Cyfetholedig Mynychwyd
Alwyn Roberts Cyfetholedig Mynychwyd