Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt:    Glynda O'Brien
(01341) 424301 E-bost: glyndaobrien@gwynedd.llyw.cymru
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Eryl Jones-Williams Cadeirydd Mynychwyd
Richard Medwyn Hughes Is-Gadeirydd Mynychwyd
Anwen J. Davies Aelod Mynychwyd
Beth Lawton Aelod Mynychwyd
Dewi Wyn Roberts Aelod Mynychwyd
Elfed Powell Roberts Aelod Mynychwyd
Angela Russell Aelod Mynychwyd
Alan Jones Evans Aelod Mynychwyd
Sian Wyn Hughes Aelod Mynychwyd
Elin Walker Jones Aelod Mynychwyd
Dafydd Owen Aelod Mynychwyd
Olaf Cai Larsen Aelod Mynychwyd
Annwen Daniels Aelod Mynychwyd
Linda Ann Jones Aelod Mynychwyd
Rheinallt Puw Aelod Mynychwyd
Peter Read Aelod Mynychwyd