Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Ystafell Glyder Fawr, Council Offices, Penrallt, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1BN

Cyswllt:    Sioned Williams
01286 679729
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Craig ab Iago Aelod Ymddiheuriadau
Peter Antony Garlick Aelod Ymddiheuriadau
Gareth Wyn Griffith Aelod Ymddiheuriadau
Judith Mary Humphreys Aelod Ymddiheuriadau
Berwyn Parry Jones Aelod Mynychwyd
Charles Wyn Jones Aelod Ymddiheuriadau
Elwyn Jones Aelod Mynychwyd
Eric M. Jones Aelod Mynychwyd
Kevin Morris Jones Aelod Mynychwyd
Sion W. Jones Aelod Ymddiheuriadau
Olaf Cai Larsen Aelod Mynychwyd
I. Dilwyn Lloyd Cadeirydd Mynychwyd
Edgar Wyn Owen Aelod Mynychwyd
W. Roy Owen Aelod Ymddiheuriadau
Jason Wayne Parry Aelod Mynychwyd
Ioan Thomas Aelod Mynychwyd
Cemlyn Rees Williams Aelod Mynychwyd
Elfed Williams Aelod Mynychwyd