Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Pobdy - Pobdy, Canolfan Menter Iaith Bangor, Lon Po

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Gareth Wyn Griffith Aelod Mynychwyd
Dylan Fernley Aelod Absennol
Elin Walker Jones Aelod Mynychwyd
Dafydd Meurig Aelod Mynychwyd
Mair Rowlands Aelod Ymddiheuriadau
Nigel Pickavance Aelod Absennol
Gareth A. Roberts Aelod Absennol
Menna Baines Aelod Mynychwyd
Steve Collings Aelod Ymddiheuriadau
Richard Medwyn Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Huw Gruffydd Wyn Jones Aelod Ymddiheuriadau
Keith Jones Aelod Mynychwyd
Dafydd Owen Aelod Mynychwyd
Rheinallt Puw Aelod Mynychwyd
Paul John Rowlinson Aelod Mynychwyd
Catrin Wager Aelod Ymddiheuriadau
Elwyn Jones Aelod Mynychwyd