Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Capel Berea - Capel Berea, Ffordd Penrhosgarnedd, Bangor. LL57 2NH

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Gareth Wyn Griffith Aelod Mynychwyd
Dylan Fernley Aelod Disgwyliedig
Elin Walker Jones Aelod Mynychwyd
Dafydd Meurig Aelod Mynychwyd
Mair Rowlands Aelod Mynychwyd
Nigel Pickavance Aelod Disgwyliedig
Gareth A. Roberts Aelod Mynychwyd
Menna Baines Aelod Mynychwyd
Steve Collings Aelod Mynychwyd
Richard Medwyn Hughes Aelod Mynychwyd
Huw Gruffydd Wyn Jones Aelod Ymddiheuriadau
Keith Jones Aelod Mynychwyd
Dafydd Owen Aelod Mynychwyd
Rheinallt Puw Aelod Mynychwyd
Paul John Rowlinson Aelod Mynychwyd
Catrin Elen Wager Aelod Mynychwyd
Elwyn Jones Aelod Mynychwyd