Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt:    Annes Siôn
01286 679490
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Dyfrig L. Siencyn Aelod Mynychwyd
Dafydd Meurig Aelod Mynychwyd
Craig ab Iago Aelod Mynychwyd
Gareth Wyn Griffith Aelod Mynychwyd
Nia Wyn Jeffreys Aelod Mynychwyd
Peredur Jenkins Aelod Mynychwyd
Dilwyn Morgan Aelod Mynychwyd
W. Gareth Roberts Aelod Mynychwyd
Gareth Thomas Aelod Mynychwyd
Ioan Thomas Aelod Mynychwyd