Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Ystafell Glyder Fawr, Council Offices, Penrallt, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1BN

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Craig ab Iago Aelod Mynychwyd
Peter Antony Garlick Aelod Absennol
Gareth Wyn Griffith Aelod Mynychwyd
Judith Mary Humphreys Aelod Ymddiheuriadau
Berwyn Parry Jones Aelod Ymddiheuriadau
Charles Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Elwyn Jones Aelod Mynychwyd
Eric M. Jones Aelod Mynychwyd
Kevin Morris Jones Aelod Mynychwyd
Sion W. Jones Aelod Ymddiheuriadau
Olaf Cai Larsen Aelod Ymddiheuriadau
I. Dilwyn Lloyd Cadeirydd Mynychwyd
Edgar Wyn Owen Aelod Mynychwyd
W. Roy Owen Aelod Ymddiheuriadau
Jason Wayne Parry Aelod Mynychwyd
Ioan Thomas Aelod Mynychwyd
Cemlyn Rees Williams Aelod Absennol
Elfed Williams Aelod Mynychwyd