Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Council Offices, Caernarfon, LL55 1SH

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Eryl Jones-Williams Cadeirydd Mynychwyd
Richard Medwyn Hughes Is-Gadeirydd Mynychwyd
Beth Lawton Aelod Mynychwyd
Dewi Wyn Roberts Aelod Mynychwyd
Elin Walker Jones Aelod Mynychwyd
Dafydd Owen Aelod Mynychwyd
Olaf Cai Larsen Aelod Mynychwyd
Catrin Wager Aelod Mynychwyd