Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Eryl Jones-Williams Cadeirydd Disgwyliedig
Richard Medwyn Hughes Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Menna Baines Aelod Disgwyliedig
Anwen J. Davies Aelod Disgwyliedig
Beth Lawton Aelod Disgwyliedig
Dewi Wyn Roberts Aelod Disgwyliedig
Angela Russell Aelod Disgwyliedig
Alan Jones Evans Aelod Disgwyliedig
Sian Wyn Hughes Aelod Disgwyliedig
Elin Walker Jones Aelod Disgwyliedig
Dafydd Owen Aelod Disgwyliedig
Olaf Cai Larsen Aelod Disgwyliedig
Annwen Daniels Aelod Disgwyliedig
Linda Ann Jones Aelod Disgwyliedig
Cemlyn Rees Williams Aelod Disgwyliedig
Rheinallt Puw Aelod Disgwyliedig
Peter Read Aelod Disgwyliedig
Catrin Elen Wager Aelod Disgwyliedig