Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Intec, Parc Menai, Bangor

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Gareth Wyn Griffith Aelod Mynychwyd
Dylan Fernley Aelod Ymddiheuriadau
Elin Walker Jones Aelod Mynychwyd
Dafydd Meurig Aelod Mynychwyd
Mair Rowlands Aelod Ymddiheuriadau
Nigel Pickavance Aelod Absennol
Gareth A. Roberts Aelod Mynychwyd
Menna Baines Aelod Mynychwyd
Steve Collings Aelod Mynychwyd
Richard Medwyn Hughes Aelod Mynychwyd
Elwyn Jones Aelod Mynychwyd
Huw Gruffydd Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Keith Jones Aelod Ymddiheuriadau
Dafydd Owen Aelod Mynychwyd
Rheinallt Puw Aelod Mynychwyd
Paul John Rowlinson Aelod Mynychwyd
Catrin Elen Wager Aelod Mynychwyd