Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt:    Sion Owen
01286 679665
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Annwen Daniels Aelod Ymddiheuriadau
Anwen J. Davies Aelod Ymddiheuriadau
Annwen Hughes Aelod Mynychwyd
John Brynmor Hughes Aelod Mynychwyd
Anne Lloyd Jones Is-Gadeirydd Mynychwyd
Charles Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Linda Ann Jones Aelod Ymddiheuriadau
Olaf Cai Larsen Aelod Mynychwyd
Dewi Owen Cadeirydd Ymddiheuriadau
Dewi Wyn Roberts Aelod Ymddiheuriadau
Hefin Underwood Aelod Absennol
Judith Mary Humphreys Aelod Mynychwyd
Edgar Wyn Owen Aelod Mynychwyd
Eryl Jones-Williams Aelod Ymddiheuriadau