Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Neuadd Dyfi, Aberdyfi, LL35 0NR

Cyswllt:    Sion Owen
01286 679665
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Dewi Owen Aelod Mynychwyd
Anne Lloyd Jones Aelod Ymddiheuriadau
Mike Stevens Aelod Mynychwyd
Councillor Bob Tyrrell Cyfetholedig Mynychwyd
Nick Dawson Cyfetholedig Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
David Williams Cyfetholedig Mynychwyd
Nigel Willis Cyfetholedig Mynychwyd
Desmond George Cyfetholedig Mynychwyd
Cynghorydd Brian Bates Cyfetholedig Mynychwyd
John Eddington Cyfetholedig Mynychwyd
Llyr Jones Swyddog Yn bresennol
Barry Davies Swyddog Yn bresennol
William Stockford Swyddog Yn bresennol
Mererid Watt Swyddog Yn bresennol
Arthur Francis Jones Swyddog Yn bresennol