Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt:    Annes Sion
01286 679490
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Dyfrig L. Siencyn Aelod Ymddiheuriadau
Dafydd Meurig Aelod Mynychwyd
Craig ab Iago Aelod Mynychwyd
Gareth Wyn Griffith Aelod Ymddiheuriadau
Nia Wyn Jeffreys Aelod Mynychwyd
Dilwyn Morgan Aelod Mynychwyd
Gareth Thomas Aelod Mynychwyd
Ioan Thomas Aelod Mynychwyd
Catrin Elen Wager Aelod Mynychwyd
Cemlyn Rees Williams Aelod Mynychwyd