Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt:    Annes Siôn
01286 679490
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Dyfrig L. Siencyn Aelod Mynychwyd
Dafydd Meurig Aelod Ymddiheuriadau
Craig ab Iago Aelod Mynychwyd
Gareth Wyn Griffith Aelod Mynychwyd
Nia Wyn Jeffreys Aelod Mynychwyd
Dilwyn Morgan Aelod Ymddiheuriadau
Gareth Thomas Aelod Mynychwyd
Ioan Thomas Aelod Mynychwyd
Catrin Elen Wager Aelod Mynychwyd
Cemlyn Rees Williams Aelod Ymddiheuriadau
Dylan Fernley Aelod Lleol Mynychwyd
Hefin Underwood Aelod Lleol Mynychwyd