Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
John Brynmor Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Stephen W. Churchman Aelod Mynychwyd
John Pughe Roberts Aelod Mynychwyd
Aled Wyn Jones Aelod Ymddiheuriadau
Peredur Jenkins Aelod Ymddiheuriadau
Peter Read Aelod Ymddiheuriadau
Councillor David Cowans Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Ioan Thomas Aelod Mynychwyd
Cynghorydd Robin Wyn Williams Aelod Mynychwyd
Delyth Jones Thomas Swyddog Yn bresennol