Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
E. Selwyn Griffiths Aelod Mynychwyd
Alwyn Gruffydd Aelod Mynychwyd
Judith Mary Humphreys Aelod Mynychwyd
Elin Walker Jones Aelod Mynychwyd
Elwyn Jones Is-Gadeirydd Mynychwyd
Gareth Jones Aelod Mynychwyd
Olaf Cai Larsen Aelod Mynychwyd
Beth Lawton Aelod Mynychwyd
Dewi Owen Aelod Mynychwyd
Dewi Wyn Roberts Aelod Mynychwyd
Elfed Powell Roberts Aelod Mynychwyd
Paul John Rowlinson Cadeirydd Mynychwyd