Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Y Ganolfan, Porthmadog

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
E. Selwyn Griffiths Aelod Mynychwyd
Alwyn Gruffydd Aelod Mynychwyd
Nia Wyn Jeffreys Aelod Mynychwyd
Councillor Llywelyn Rhys Cyfetholedig Mynychwyd
David Eastwood Cyfetholedig Mynychwyd
Dr John Jones-Morris Cyfetholedig Mynychwyd
Ian Roberts Cyfetholedig Absennol
Robert Owen Cyfetholedig Mynychwyd
Will Walker-Jones Cyfetholedig Mynychwyd
Gareth Thomas Gwestai Ymddiheuriadau