Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Ystafell Glaslyn, Y Ganolfan, Porthmadog

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
E. Selwyn Griffiths Aelod Mynychwyd
Alwyn Gruffydd Cadeirydd Mynychwyd
Nia Wyn Jeffreys Is-Gadeirydd Mynychwyd
Councillor Llywelyn Rhys Cyfetholedig Mynychwyd
David Eastwood Cyfetholedig Mynychwyd
Dr John Jones-Morris Cyfetholedig Mynychwyd
Ian Roberts Cyfetholedig Absennol
Robert Owen Cyfetholedig Mynychwyd
Will Walker-Jones Cyfetholedig Mynychwyd