Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon

Cyswllt:    Rhonwen Jones
(01286) 679780
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Gareth Tudor Jones Aelod Mynychwyd
R Medwyn Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Menna Baines Aelod Mynychwyd
Anwen J. Davies Aelod Mynychwyd
Beth Lawton Is-Gadeirydd Mynychwyd
Dewi Wyn Roberts Cadeirydd Mynychwyd
Angela Russell Aelod Mynychwyd
Alan Jones Evans Aelod Mynychwyd
Dafydd Owen Aelod Mynychwyd
Annwen Daniels Aelod Mynychwyd
Linda Ann Jones Aelod Ymddiheuriadau
Peter Read Aelod Ymddiheuriadau
Eryl Jones-Williams Aelod Mynychwyd