Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Craig ab Iago Aelod Ymddiheuriadau
Peter Antony Garlick Aelod Mynychwyd
Gareth Wyn Griffith Aelod Mynychwyd
Judith Mary Humphreys Aelod Mynychwyd
Berwyn Parry Jones Aelod Mynychwyd
Charles Wyn Jones Aelod Ymddiheuriadau
Elwyn Jones Aelod Mynychwyd
Eric M. Jones Aelod Mynychwyd
Kevin Morris Jones Aelod Mynychwyd
Sion W. Jones Aelod Absennol
Olaf Cai Larsen Aelod Absennol
I. Dilwyn Lloyd Cadeirydd Ymddiheuriadau
Edgar Wyn Owen Aelod Mynychwyd
W. Roy Owen Aelod Ymddiheuriadau
Jason Wayne Parry Aelod Ymddiheuriadau
Ioan Thomas Aelod Ymddiheuriadau
Cemlyn Rees Williams Aelod Absennol
Elfed Williams Aelod Mynychwyd