Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Edgar Wyn Owen ex-Officio Disgwyliedig
Simon Glyn ex-Officio Disgwyliedig
Robert Glyn Daniels Aelod Ymddiheuriadau
E. Selwyn Griffiths Aelod Ymddiheuriadau
Alwyn Gruffydd Aelod Mynychwyd
Annwen Hughes Aelod Mynychwyd
Richard Medwyn Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Peredur Jenkins Aelod Mynychwyd
Eric M. Jones Aelod Mynychwyd
Eryl Jones-Williams Aelod Mynychwyd
Dewi Wyn Roberts Aelod Mynychwyd
Mair Rowlands Aelod Ymddiheuriadau
Angela Russell Aelod Mynychwyd
Dyfrig L. Siencyn Aelod Ymddiheuriadau
Gethin Glyn Williams Aelod Mynychwyd
Dafydd Meurig Aelod Mynychwyd
Olaf Cai Larsen Aelod Mynychwyd
Eurig Williams Swyddog Yn bresennol