Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon

Cyswllt:    Eirian Roberts
(01286) 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Gareth Jones Aelod Disgwyliedig
Richard Medwyn Hughes Aelod Disgwyliedig
Menna Baines Aelod Disgwyliedig
Anwen J. Davies Aelod Disgwyliedig
Beth Lawton Aelod Disgwyliedig
Dewi Wyn Roberts Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Angela Russell Aelod Disgwyliedig
Alan Jones Evans Aelod Disgwyliedig
Dafydd Owen Aelod Disgwyliedig
Olaf Cai Larsen Aelod Disgwyliedig
Annwen Daniels Aelod Disgwyliedig
Linda Ann Jones Aelod Disgwyliedig
Peter Read Aelod Disgwyliedig
Eryl Jones-Williams Chairman Disgwyliedig