Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Capel Berea - Capel Berea, Ffordd Penrhosgarnedd, Bangor. LL57 2NH

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Gareth Wyn Griffith Aelod Mynychwyd
Dylan Fernley Aelod Absennol
Elin Walker Jones Aelod Ymddiheuriadau
Dafydd Meurig Aelod Mynychwyd
Nigel Pickavance Aelod Absennol
Gareth A Roberts Aelod Mynychwyd
Menna Baines Aelod Mynychwyd
Steve Collings Aelod Absennol
R Medwyn Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Huw Wyn Jones Aelod Absennol
Keith Jones Aelod Mynychwyd
Rheinallt Puw Aelod Mynychwyd
Paul John Rowlinson Aelod Mynychwyd
Catrin Wager Aelod Mynychwyd
Dafydd Owen Aelod Mynychwyd
Elwyn Jones Aelod Mynychwyd
Mair Rowlands Aelod Mynychwyd