Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor, Swyddfa'r Cyngor, Ffordd y Cob, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5AA

Cyswllt:    Annes Sion
01286 679490
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Gareth Williams Aelod Mynychwyd
Eirian Allport Aelod Mynychwyd
Noel Davey Aelod Mynychwyd
John Gosling Aelod Mynychwyd
Cynghorydd T. Victor Jones Aelod Mynychwyd
Morgan Jones-Parry Aelod Ymddiheuriadau
Sian Parri Aelod Mynychwyd
Gruffydd Williams Aelod Ymddiheuriadau
Molly Lovatt Aelod Mynychwyd
Lowri Haf Evans Swyddog Yn bresennol