Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Capel Berea - Capel Berea, Ffordd Penrhosgarnedd, Bangor. LL57 2NH

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn