Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol - Zoom

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Freya Bentham Aelod Ymddiheuriadau
Steve Collings Aelod Mynychwyd
Aled Ll. Evans Aelod Mynychwyd
E. Selwyn Griffiths Aelod Mynychwyd
Alwyn Gruffydd Aelod Mynychwyd
Judith Mary Humphreys Aelod Mynychwyd
Elwyn Jones Is-Gadeirydd Mynychwyd
Elin Walker Jones Aelod Mynychwyd
Gareth Tudor Morris Jones Aelod Mynychwyd
Huw Gruffydd Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Olaf Cai Larsen Aelod Mynychwyd
Beth Lawton Aelod Mynychwyd
Dewi Owen Aelod Mynychwyd
Dewi Wyn Roberts Aelod Mynychwyd
Elfed Powell Roberts Aelod Mynychwyd
Mair Rowlands Aelod Mynychwyd
Paul John Rowlinson Cadeirydd Mynychwyd
Anest Gray Frazer Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Karen Vaughan Jones Cyfetholedig Absennol
Dilwyn Elis Hughes Cyfetholedig Mynychwyd
Dylan Huw jones Cyfetholedig Ymddiheuriadau