Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Rhith-gyfarfod (Ar hyn o bryd nid oes modd i’r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

Cyswllt:    Annes Siôn
01286 679490
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Dyfrig L. Siencyn Aelod Mynychwyd
Dafydd Meurig Aelod Mynychwyd
Craig ab Iago Aelod Mynychwyd
Gareth Wyn Griffith Aelod Mynychwyd
Nia Wyn Jeffreys Aelod Mynychwyd
Dilwyn Morgan Aelod Mynychwyd
Gareth Thomas Aelod Mynychwyd
Ioan Thomas Aelod Mynychwyd
Catrin Wager Aelod Mynychwyd
Cemlyn Rees Williams Aelod Mynychwyd
Dewi Wyn Roberts Aelod Lleol Mynychwyd