Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Aled Ll. Evans Aelod Mynychwyd
Aled Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Charles Wyn Jones Aelod Ymddiheuriadau
Huw Gruffydd Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Berwyn Parry Jones Aelod Mynychwyd
Peredur Jenkins Aelod Mynychwyd
W. Gareth Roberts Aelod Absennol
Paul John Rowlinson Aelod Mynychwyd
Gethin Glyn Williams Aelod Mynychwyd
John Brynmor Hughes Cadeirydd Mynychwyd
Richard Medwyn Hughes Aelod Mynychwyd
Dewi Wyn Roberts Aelod Mynychwyd
John Pughe Roberts Aelod Mynychwyd
Angela Russell Is-Gadeirydd Mynychwyd
Alwyn Gruffydd Aelod Mynychwyd
Sion W. Jones Aelod Absennol
Mrs Sharon Warnes Aelod Lleyg Mynychwyd
Ioan Thomas Aelod Cabinet Mynychwyd