Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Rebeca Jones
01286 679890
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cynghorydd Richard Dew Is-Gadeirydd Mynychwyd
Councillor Robin Wyn Williams Aelod Ymddiheuriadau
Cynghorydd John Griffith Aelod Mynychwyd
Cynghorydd Kenneth Hughes Aelod Disgwyliedig
Cynghorydd Richard O Jones Aelod Mynychwyd
Cynghorydd Nicola Roberts Aelod Disgwyliedig
Cynghorydd Bryan Owen Aelod Disgwyliedig
Gareth Wyn Griffith Cadeirydd Mynychwyd
Berwyn Parry Jones Aelod Mynychwyd
Paul John Rowlinson Aelod Mynychwyd
John Pughe Roberts Aelod Mynychwyd
Owain Williams Aelod Mynychwyd
Gareth A. Roberts Aelod Ymddiheuriadau
Anne Lloyd Jones Aelod Mynychwyd
Rebeca Angharad Jones Swyddog Yn bresennol
Heledd Fflur Jones Swyddog Yn bresennol
Dewi Jones Public Yn bresennol