Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Zoom

Cyswllt:    Einir Davies
E-bost: EinirDavies@gwynedd.llyw.cymru
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Einir Rhian Davies Secretary Disgwyliedig
Manon Gwyn Jones Swyddog Disgwyliedig
Elin Angharad Williams Public Disgwyliedig
Gareth Williams Aelod Ymddiheuriadau
Eirian Allport Aelod Ymddiheuriadau
Noel Davey Aelod Mynychwyd
John Gosling Aelod Mynychwyd
Cynghorydd T. Victor Jones Aelod Mynychwyd
Morgan Jones-Parry Aelod Mynychwyd
Sian Parri Aelod Mynychwyd
Gruffydd Williams Aelod Mynychwyd
Molly Lovatt Aelod Absennol