Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Matthew Edwards Public Disgwyliedig
Sioned Owen Public Disgwyliedig
Aled Ll. Evans Aelod Mynychwyd
Aled Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Huw Gruffydd Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Berwyn Parry Jones Aelod Mynychwyd
E. Selwyn Griffiths Aelod Mynychwyd
Peredur Jenkins Aelod Mynychwyd
W. Gareth Roberts Aelod Disgwyliedig
Paul John Rowlinson Aelod Mynychwyd
Gethin Glyn Williams Aelod Ymddiheuriadau
Vacant Seat - Plaid Cymru Aelod Disgwyliedig
John Brynmor Hughes Cadeirydd Mynychwyd
Dewi Wyn Roberts Aelod Mynychwyd
John Pughe Roberts Is-Gadeirydd Mynychwyd
Angela Russell Aelod Mynychwyd
Richard Medwyn Hughes Aelod Mynychwyd
Alwyn Gruffydd Aelod Ymddiheuriadau
Vacant Seat - Gwynedd United Independents Aelod Disgwyliedig
Sion W. Jones Aelod Mynychwyd
Mrs Sharon Warnes Aelod Lleyg Mynychwyd
Ioan Thomas Aelod Cabinet Mynychwyd
Edgar Wyn Owen ex-Officio Mynychwyd
Simon Glyn ex-Officio Disgwyliedig
Delyth Jones Thomas Swyddog Yn bresennol
Lowri Haf Evans Swyddog Yn bresennol