Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Edgar Wyn Owen ex-Officio Mynychwyd
John Brynmor Hughes Aelod Mynychwyd
Stephen W. Churchman Aelod Mynychwyd
John Pughe Roberts Aelod Mynychwyd
Aled Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Peredur Jenkins Aelod Ymddiheuriadau
Ioan Thomas Aelod Mynychwyd
Simon Glyn Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Robin Wyn Williams Cyfetholedig Mynychwyd
Councillor Goronwy Owen Edwards Cyfetholedig Absennol
Meirion Jones Swyddog Yn bresennol
Delyth Jones Thomas Swyddog Yn bresennol
Elin Wynne Swyddog Disgwyliedig
Sioned Evans Parry Public Yn bresennol