Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679 878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Simon Glyn ex-Officio Disgwyliedig
Steve Collings Aelod Mynychwyd
Annwen Hughes Is-Gadeirydd Mynychwyd
John Brynmor Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Eryl Jones-Williams Aelod Mynychwyd
Dafydd Owen Aelod Ymddiheuriadau
Edgar Wyn Owen Aelod Mynychwyd
Jason Wayne Parry Aelod Absennol
Elfed Williams Cadeirydd Mynychwyd
Gareth Williams Aelod Mynychwyd
Angela Russell Aelod Mynychwyd
Vacant Seat - Individual Member Aelod Disgwyliedig
Gareth Tudor Morris Jones Aelod Mynychwyd
W. Roy Owen Aelod Mynychwyd
W. Gareth Roberts Aelod Absennol
Elin Walker Jones Aelod Mynychwyd
Delyth Mair Jones Swyddog Disgwyliedig
Gwenan Mai Roberts Swyddog Yn bresennol