Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Simon Glyn ex-Officio Absennol
Annwen Daniels Aelod Mynychwyd
Anwen J. Davies Aelod Mynychwyd
Annwen Hughes Aelod Mynychwyd
John Brynmor Hughes Aelod Disgwyliedig
Anne Lloyd Jones Cadeirydd Mynychwyd
Charles Wyn Jones Aelod Disgwyliedig
Linda Ann Jones Aelod Ymddiheuriadau
Olaf Cai Larsen Aelod Mynychwyd
Dewi Owen Is-Gadeirydd Mynychwyd
Dewi Wyn Roberts Aelod Mynychwyd
Hefin Underwood Aelod Disgwyliedig
Judith Mary Humphreys Aelod Mynychwyd
Edgar Wyn Owen Aelod Mynychwyd
Eryl Jones-Williams Aelod Mynychwyd
Mair Rowlands Aelod Absennol
Natalie Lloyd Jones Swyddog Disgwyliedig