Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Rhithiol - Zoom

Cyswllt:    Einir Rh Davies
01286 679868
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Dylan Bullard Aelod Mynychwyd
Peter Read Aelod Mynychwyd
Hefin Underwood Aelod Mynychwyd
Ifor Hughes Cyfetholedig Disgwyliedig
Stephen Tudor Cyfetholedig Disgwyliedig
Michael Sol Owen Cyfetholedig Disgwyliedig
Wil Partington Cyfetholedig Disgwyliedig
alwyn roberts Cyfetholedig Disgwyliedig
Alwyn Roberts Cyfetholedig Disgwyliedig
Jenny Moss Cyfetholedig Disgwyliedig
David Williams Gwestai Disgwyliedig
Cynghorydd Rob Triggs Gwestai Disgwyliedig
Dr John Jones-Morris Gwestai Disgwyliedig
Gareth Thomas Gwestai Yn bresennol