Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol - Zoom

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
E. Selwyn Griffiths Aelod Mynychwyd
Alwyn Gruffydd Aelod Ymddiheuriadau
Nia Wyn Jeffreys Aelod Mynychwyd
Councillor Llywelyn Rhys Cyfetholedig Mynychwyd
David Eastwood Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Dr John Jones-Morris Cyfetholedig Mynychwyd
Ian Roberts Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Robert Owen Cyfetholedig Absennol
Will Walker-Jones Cyfetholedig Mynychwyd