Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol - Zoom

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Richard Parry Hughes Aelod Pwyllgor Cymuned Mynychwyd
Aled Jones Aelod Annibynnol Mynychwyd
Anne Lloyd Jones Aelod Mynychwyd
Margaret E.Jones Aelod Annibynnol Mynychwyd
Beth Lawton Aelod Mynychwyd
Dewi Wyn Roberts Aelod Ymddiheuriadau
David Wareing Aelod Annibynnol Mynychwyd
Einir Young Aelod Annibynnol Mynychwyd
Hywel Eifion Jones Aelod Annibynnol Mynychwyd