Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Dafydd Owen Aelod Yn bresennol fel eilydd
Elfed Williams Aelod Yn bresennol fel eilydd
Gareth Williams Aelod Yn bresennol fel eilydd
Manon Elwyn Hughes Swyddog Disgwyliedig
Elin Wynne Swyddog Disgwyliedig