Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol - Zoom

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Hugh Evans Aelod Cabinet Ymddiheuriadau
Llinos Medi Huws Aelod Cabinet Mynychwyd
Mark Pritchard Aelod Cabinet Mynychwyd
Ian B. Roberts Aelod Cabinet Mynychwyd
Dyfrig L. Siencyn Aelod Cabinet Mynychwyd
Charlie McCoubrey Aelod Cabinet Mynychwyd